Video konferencija


Smart Room

Pametne sobe za sastanke: Bežična prezentacija, Senzori, Paneli za rezervacije

Microsoft Teams

Videokonferencijski sustavi za Microsoft Teams i Skype for Business

Zoom Rooms

Videokonferencijski sustavi za Zoom Rooms

BYOD paketi

Profesionalna kvaliteta video konferencije na bilo kojoj platformi (Teams, Zoom, WebEx...)

SIP/H.323 sustavi

SIP/H.323 video konferencijski sustavi

Platforme

Cloud i On-premise platforme za videokonferenciju i kolaboraciju

Video telefoni

Videokonferencijski telefoni vrhunskih karakteristika

Software

Aplikacije za stolna računala i mobilne uređaje

Dodaci

Dodatna oprema za naprednije videokonferencije